Permin


Företaget Permin har varit inom familjen Permin genom 3 generationer, som startade med Christian Permin och därefter följd av Carl Permin och sist dennes son Niels Permin.

Efter Niels Permin övertog den nuvarande direktör Frits Nordlunde företaget, men Niels Permin behöll sin plats i styrelsen tills han vid en ålder av 81 år 1995 valde att utträda. 


Varje år producerar Permin ca. 300 – 400 produkter, som exporteras till hela världen